Hạc Việt Travel | Team Building Nha Trang | Tour & Event Nha Trang


TOUR HÀNG NGÀY

Tour Đảo Bãi Bàng 1 ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Tour Đảo Bãi Bàng 1 ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Giá từ: 870,000 đ
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Ghép đoàn hàng ngày
City Tour Nha Trang 1 Ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

City Tour Nha Trang 1 Ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Giá từ: 490,000 đ
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Tour Đảo Điệp Sơn 1 Ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Tour Đảo Điệp Sơn 1 Ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Giá từ: 550,000 đ
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Ghép Đoàn Hàng Ngày
Tour Đảo Bình Ba 1 ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Tour Đảo Bình Ba 1 ngày “Ghép đoàn hàng ngày”

Giá từ: 550,000 đ
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Ghép Đoàn Hàng Ngày
Tour Nha Trang – Phú Yên 3N2Đ

Tour Nha Trang – Phú Yên 3N2Đ

Giá từ: 1,810,000 đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Tour Suối Hoa Lan – Đảo Khỉ 1 Ngày

Tour Suối Hoa Lan – Đảo Khỉ 1 Ngày

Giá từ: 650,000 đ
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Ghép Đoàn Hàng Ngày


TEAM BUILDING NHA TRANG

Team Building Nha Trang – The Amazing Race I

Team Building Nha Trang – The Amazing Race I

Giá từ: 22,000,000 đ
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Team Building Nha Trang – Together We Win

Team Building Nha Trang – Together We Win

Giá từ: 9,000,000 đ
Thời gian: 4 tiếng
Khởi hành: Hàng ngày
Team Building Nha Trang – Yes We Can

Team Building Nha Trang – Yes We Can

Giá từ: 9,000,000 đ
Thời gian: 4 tiếng
Khởi hành: Hàng ngày
Team Building Nha Trang – Let’s Do It

Team Building Nha Trang – Let’s Do It

Giá từ: 9,000,000 đ
Thời gian: 4 tiếng
Khởi hành: Hàng ngày
Team Building Nha Trang – Sức Mạnh Đoàn Kết

Team Building Nha Trang – Sức Mạnh Đoàn Kết

Giá từ: 9,000,000 đ
Thời gian: 4 tiếng
Khởi hành: Hàng Ngày
Tour Nha Trang – Phú Yên 3N2Đ

Tour Nha Trang – Phú Yên 3N2Đ

Giá từ: 1,810,000 đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày

TOUR TRONG NƯỚC


TOUR NƯỚC NGOÀI


Cẩm nang du lịchHotline hỗ trợ
Khách đoàn: 0975 475 442 | Team Building: 0905 253 515 | Hotel Booking: 0901 907 497 | Thuê đồ Team: 0905 084 808